kind en ko praktijk voor kinderpsycholgie in utrecht

Drs. Minouk Timmers
06 - 414 70667
info@kindenko.nl

Even voorstellen

 

Minouk Timmers

 

Drs. M.G.B. (Minouk) Timmers is BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij werkte bij het PAR later FORA, waar zij diagnostiek verrichtte bij kinderen en jongeren in civiel- en strafrechtelijk kader. Daarnaast is zij gaan werken in het speciaal onderwijs bij de Parkschool (ZMOK). Vervolgens heeft zij bij Ipse De Bruggen (intramuraal) gewerkt als gedragswetenschapper. Na enkele jaren als gedragskundige gewerkt te hebben bij Reinaerde Kinderen en Jeugd op Kindercentrum De Ster, begon zij eind 2010 haar eigen praktijk. Psychologiepraktijk Kind & Ko werkt vanuit het idee dat ouders als co-therapeut (Ko) hun kind kunnen helpen bij het veranderen van zijn/haar gedrag.

 

Minouk is moeder van drie kinderen (twee zonen en een dochter) en krijgt daarnaast ook nog geregeld bezoek van de twee ’bonus’ dochters van haar partner.

 

Lidmaatschappen en registraties

 

Kwaliteitsstatuut

 

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Hieronder vindt u mijn kwaliteitsstatuut.

 

Kwaliteitsstatuut Psychologiepraktijk Kind & Ko

 

kinderpsycholoog ‘s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Utrecht