kind en ko praktijk voor kinderpsycholgie in utrecht

Drs. Minouk Timmers
06 - 414 70667
info@kindenko.nl

Werkwijze

Kennismaking

Na het maken van een afspraak wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de vragen en problemen die er zijn met betrekking tot uw kind. Ook kijken we naar de ontwikkeling van het kind. Kinderen vanaf 12 jaar zijn ook bij dit gesprek.
Soms kan het inwinnen van extra informatie nuttig zijn, bijvoorbeeld bij school om problemen beter in kaart te brengen. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming.

Beroepscode en klachtenregeling

Uw psycholoog is lid van het NIP en houdt zich aan de beroepscode voor gz-psychologen. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. Desgewenst kunt u de klachtregeling hier lezen. Door de opname in het BIG-register, valt de wettelijk beschermde titel van gz-psycholoog onder de tuchtspraak.
De eerste stap vanuit deze klachtregeling is dat u uw een klacht kenbaar maakt bij u psycholoog om te onderzoeken of een gezamenlijke oplossing nog tot de mogelijkheden hoort.

Onderzoek

In een aantal sessies wordt gekeken op welke manier de problemen zijn ontstaan, wat de mogelijke oorzaak is en hoe ze in stand worden gehouden. Naast het voeren van gesprekken, kunnen vragenlijsten, observaties en psychologische tests onderdeel zijn van het onderzoek.

Behandeling

Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Met de ouders wordt besproken wat het doel moet zijn van de behandeling. Moet het kind gestimuleerd worden tot gewenst gedrag, moet een kind ontbrekend gedrag aangeleerd worden of moeten ongewenste gedragspatronen afgeleerd worden? De behandeling kan bestaan uit kindertherapie, ouderbegeleiding of uit een combinatie van beide.

kinderpsycholoog ‘s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Utrecht