kind en ko praktijk voor kinderpsycholgie in utrecht

Drs. Minouk Timmers
06 - 414 70667
info@kindenko.nl

Welkom

Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind tevreden is en zich goed ontwikkelt. Gelukkig verloopt de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het algemeen vaak zonder noemenswaardige problemen. Als dit echter niet het geval lijkt te zijn, kan het inschakelen van een kinderpsycholoog uitkomst bieden. In eerste instantie om de situatie nader te bekijken, maar ook om daar -indien nodig en gewenst- verandering in te brengen.

 

Psychologiepraktijk Kind & Ko biedt begeleiding en hulp aan ouders, kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar). Met onder meer de volgende vragen of problemen kunt u bij de praktijk terecht:

 

 • ADHD

 • Agressie en impusief gedrag

 • Angsten

 • Autisme

 • Begeleid bezoek

 • Depressiviteit

 • Dwanggedachten en -handelingen

 • Echtscheiding

 • Eetproblemen

 • Faalangst

 • Fobieën

 • Gedragsproblemen

 • Genderdiversiteit

   

 • Intelligentieonderzoek
 • Ontwikkelingsstoornissen

 • Onzekerheid

 • Opvoedkundige vragen

 • Opvoedproblemen

 • Ouderbegeleiding

 • Ouder-kind relatieproblemen

 • Persoonlijkheidsonderzoek

 • Selectief mutisme

 • Slaapproblemen

 • Sociaal-emotionele problemen

 • Zindelijkheidsproblemen

 • Zelfvertrouwen

 

U kunt zelf besluiten om de hulp van een psycholoog in te schakelen. In bepaalde gevallen kan een huisarts u doorverwijzen. Mocht u vragen hebben of over uw situatie ’verkennend’ willen overleggen, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.  Graag bespreek ik met u of, en zo ja waarmee ik u zou kunnen helpen en hoe mijn aanpak er uitziet.

 

Er is geen wachttijd voor behandeling of onderzoek. (update: 12 maart 2023)

 

kinderpsycholoog ‘s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Utrecht

>
onderschrift onderschrift onderschrift onderschrift

Even voorstellen

 

Minouk Timmers studeerde kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie heeft zij zich verder gespecialiseerd in de cognitieve therapie en gedragstherapie en heeft zij de tweejarige opleiding tot gezondheidszorg (GZ-)psycholoog gedaan.

Visie

 

Ik werk vanuit het idee dat onze gedachten van invloed zijn op wat we voelen en wat we doen. In therapie geef ik een kind inzicht hoe om te gaan met voor hem of haar moeilijke situaties  door te kijken naar het verband tussen wat het denkt, wat het doet en hoe het zich voelt.

In Trouw

 

Een moeder van een peutermeisje weet niet wat ze moet doen om het contact met haar gehandicapte broer te verbeteren.