kind en ko praktijk voor kinderpsycholgie in utrecht

Drs. Minouk Timmers
06 - 414 70667
info@kindenko.nl

Kosten en vergoedingen


Per januari 2014 vond er een stelselwijziging in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) plaats. Zo heet de eerstelijns psychologische zorg voortaan Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en de tweedelijns psychologische zorg heet Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Psychologiepraktijk Kind & Ko is werkzaam binnen de Basis Generalistische GGZ.

 

Kinderen tot 18 jaar BGGG

Volgens de nieuwe jeugdwet , worden psychologische behandelingen voor deze leeftijdsgroep per 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. De hulp van de basisggz voor kinderen en jongeren zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.
De praktijk heeft een contract afgesloten met:

Via het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) of een maatwerkcontract, kan vergoeding worden gerealiseerd voor de volgende regio(s):

 

Volwassenen vanaf 18 jaar BGG

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. U wordt aangeraden om vooraf contact te zoeken met uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding van zorgkosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien moet u bij jongeren vanaf 18 jaar rekening houden met het eigen risico, dat in 2020 € 385,- bedraagt.

 
Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG en bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.Psynip.nl). Ik voldoe daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wanneer u toch behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten van dit onverzekerd Product (OVP) zelf te betalen. Het tarief voor deze onverzekerde zorg bedraagt € 95,- per consult (45 min. gesprek en 15 min. Verslaglegging). Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.
Is er sprake van verzekerde zorg, dan zijn er 3 behandeltrajecten (prestaties) die vergoed kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is voor u. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van de klacht(en) toch meer tijd vraagt. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, of gemixed) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten.

 


Verwijzing door uw huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, jeugdarts of specialist.
Er zijn een aantal eisen aan de verwijsbrief:
-met welke vraag en vermoeden van diagnose u of uw kind wordt verwezen
-dat er verwezen wordt naar Basis Generalistische GGZ
-de AGB code van de huisarts, jeugdarts of specialist
Per 1 juli 2009 moeten de psychologen bij nieuwe cliënten een identiteitscontrole doen en uw Burger Service Nummer (BSN) noteren. Daarom is het van belang dat u een identiteitsbewijs meeneemt naar het eerste gesprek.

 
Zeg uw afspraak tijdig af! Gemeente en zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw afspraak op een werkdag tot 24 uur van tevoren afzeggen, daarna wordt € 95,- euro in rekening gebracht.

kinderpsycholoog ‘s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Utrecht